19. 1. 2013

Petice pro Evropskou komisi a Parlament

Petice již byla ukončena.

      Ve středu Evropy každoročně umírají miliony opuštěných zvířat v táborech smrti, které se nazývají „zvířecí útulky“, nebo sice „na svobodě“, ale hlady, zimou, na nemoci nebo jedy.

      Sice často existují národní předpisy, které takové postupy zakazují, ale většinou se ani místní úřady ani příslušné orgány exekutivy o dodržování těchto zákonů nestarají.

      Ani ta nejbarbarštější týrání zvířat nemají často žádné trestněprávní důsledky, protože zpravidla nejsou postihována.

      Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (tzv. smlouva o reformě EU). Tato smlouva uvádí, že Unie a jednotlivé členské státy jsou povinny zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí.
Ratifikace této smlouvy však bohužel automaticky neznamená konec brutálního hromadného umírání.


Petice

Komise EU a Parlament musí vydat závazné právní předpisy, které zajišťují právo opuštěných zvířat na důstojný život.

Požadujeme proto:
• Zákaz zřizování stanic, kde jsou zvířata usmrcována, ať už se tyto stanice nazývají jakkoliv

• Zákaz jakéhokoliv lékařsky nepředepsaného usmrcování opuštěných zvířat, v případě existujícího doporučení veterinárního lékaře – aplikaci bezbolestných metod eutanázie
• Zavedení závazných státních očkovacích a kastračních programů

• Zavedení (minimálních) standardů pro zvířecí útulky

• Revizi stávajících mysliveckých právních předpisů, které připouští neuvážené usmrcování domácích a opuštěných zvířat

• zákaz zneužívání opuštěných zvířat pro laboratorní pokusy

• zavedení zákonů na domácí chov zvířat a omezení komerčních chovů zvířat

• zavedení výuky ochrany zvířat na školách 


Petice k podpisu zde: http://eu-protest1-cz.aerztefuertiere.de/